Rygning

Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i Danmark. 31 procent af de 15-29 årige bruger mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt. I 2020 var det 27 procent.

Den seneste §RØG – en undersøgelse af tobak, adfærd og regler viser bl.a., at 19,3 % af de 15-29 årige ryger cigaretter samt at 11,4 procent bruger røgfri nikotinprodukter.

Konsekvenser af rygning

Ifølge rapporten Sygdomsbyrden i Danmark dør ca. 13.600 danskere hvert år af rygning. Risikoen for en rygerelateret sygdom og død øges med rygemængde, ung alder ved rygedebut, antallet af år, der er blevet røget, og jo senere et eventuelt rygestop iværksættes. 

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme som blandt andet lungekræft, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hjertekarsygdom, og ca. hvert fjerde dødsfald i Danmark skyldes rygning.

Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i Danmark.

Læs mere om helbredsskader ved tobak og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Forebyggelse

Indsatsen over for rygning og brug af tobaks- og nikotinprodukter handler særligt om at forebygge, at børn og unge starter.

For at understøtte kommunernes forebyggende arbejde har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om tobak.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak her

Handleplan mod børn og unges rygning

Regeringen indgik i 2019 sammen med et flertal af Folketingets partier en aftale om en national handleplan mod børn og unges rygning. Loven, der udmønter den nationale handleplan, blev vedtaget i Folketinget i december 2020.

Læs mere om aftalen om en national handleplan mod børn og unges rygning

Regeringens sundhedsudspil

Regeringen lancerede i marts 2022 deres udspil til en sundhedsreform. Som en del af udspillet til sundhedsreformen fremgår det, at regeringen vil have som mål, at ingen børn født i og efter 2010 skal starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter.

Læs mere om regeringens sundhedsudspil