Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Landsdækkende ældreorganisationer, der yder en social indsats for deres medlemmer, kan nu søge om at få andel i puljemidler fra Sundhedsministeriet.

Udmøntning af udlodningslovens puljer til ældreorganisationer fordeles i henhold til lov nr. 1532 af 19. december 2017.

Puljen er i 2021 på i alt 28,7 mio. kr.

Puljens formål
Puljen har til formål, at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre som medlemmer, forstået som personer, der er fyldt 65 år. Organisationen skal primært arbejde for at varetage ældres interesser og gøre en social indsats særligt i forhold til medlemsgruppen. Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre den væsentligste del af organisationens aktiviteter. Sociale formål eller aktiviteter er defineret som aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer eller sociale integrations problemer enten i form af konkrete problemer eller forebyggelse af sådanne. Frivilligt arbejde skal være en del af organisationens aktiviteter.

Organisationer, der driver aktiviteter, der alene er af generel forebyggende karakter som almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter og lignende, falder uden for puljens formål.

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til: 
Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail: ama@sum.dk

Ældreområdet er flyttet til Social- og Ældreministeriet