Udlodningsmidler til sygdomsbekæmpende organisationer og til ældreorganisationer

Med den nye lov om Udlodningsmidlerne, Lov nr. 1532 af 19. december 2017 er der kommet lidt flere penge til fordeling mellem driftspuljerne, mens der er færre til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen.

Sundheds- og Ældreministeriets andel af Danske Spils overskud fordeles i støtte til sygdomsbekæmpende organisationer, dvs. organisationer, der gennem støtte til forskning, oplysning og patientstøtte bidrager til forebyggelse, behandling og/eller afhjælpning af sygdom, samt til landsdækkende ældreorganisationer. 

Der er i 2021 i alt 77,3 mio. kr. til fordeling på udlodningspuljerne. Her af er der 2,8 mio. kr. til fordeling på aktivitets- og rådighedspuljen.

Midlerne fordeler sig på 5 delpuljer i 2021:

 1. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen
  Ansøgningsfristen er 1. juli 2021.
   

 2. Driftspuljen til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer
  Læs mere om puljen
  Ansøgnigsfristen er 1. juli 2021.


 3. Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer 
  Læs mere om puljen
  Ansøgningsfristen er 25. marts 2021

 4. Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen 
  Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.

 5. Rådighedspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer 
  Læs mere om puljen
  Ingen frist - kan søges løbende.
Kontakt

Spørgsmål kan rettes til:
Annette Madsen
Tlf.: 72 26 93 47
Mail: ama@sum.dk

Læs mere om udlodningsmidlerne på

www.udlodningsmidler.dk