Version 1.0

Redegørelse om ældreområdet 2020

12-11-2020Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringens ældrepolitiske redegørelse. Redegørelsen fremsættes i Folketinget den 13. november 2020 og debatteres den 27. november 2020.

Redegørelsen belyser ældreområdet inden for en række emner:

  • Demografi og middellevetid,
  • økonomi,
  • ældres helbred,
  • demens,
  • mistrivsel – ensomhed og selvmord,
  • hjælp og omsorg,
  • boliger,
  • rekruttering og
  • ældre og COVID-19.
Læs mere i "Redegørelse for ældreområdet 2020" (tilgængelig pdf)