Version 1.0

Redegørelse om ældreområdet 2020

Sundheds- og Ældreministeriet12-11-2020

Regeringens ældrepolitiske redegørelse. Redegørelsen fremsættes i Folketinget den 13. november 2020 og debatteres den 27. november 2020.

Redegørelsen belyser ældreområdet inden for en række emner:

  • Demografi og middellevetid,
  • økonomi,
  • ældres helbred,
  • demens,
  • mistrivsel – ensomhed og selvmord,
  • hjælp og omsorg,
  • boliger,
  • rekruttering og
  • ældre og COVID-19.