Version: 2.0

Kom godt i gang med klinisk forskning

Sundheds-og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sekretariatet for National Videnskabsetisk Komité20-03-2017

Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.

Klinisk forskning er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan udvikle nye terapiformer og skabe bedre grundlag for pleje, omsorg, helbredelse, diagnostik, metodeudvikling mv. Det er til gavn for patienterne og for den generelle kvalitet i sundhedsvæsenet og afgørende for, at patienter kan få en behandling, der er opdateret og i tråd med internationale standarder. 

For at sikre, at klinisk forskning gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for forsøgspersonernes rettigheder, sikkerhed og velbefindende, god klinisk praksis og god videnskabelig praksis, skal forsøgsprotokoller godkendes af forskellige myndigheder. 

Formålet med denne vejledning er at give et hurtigt overblik over, hvad der skal til for, at en klinisk forskningsprotokol og andre forsøgsdokumenter kan blive godkendt. Du kan blandt andet få et overblik over alle forberedende faser, inden det egentlige forskningsprojekt igangsættes. 

Denne vejledning kan dog ikke stå alene. Du kan klikke dig videre til de enkelte godkendelsesmyndigheders vejledninger om udformning af forsøgsprotokoller, ansøgninger mv. her fra denne vejledning. 

Klinisk forskning er et omfattende arbejde, som kræver grundig indsigt i reglerne på området. Både i regionerne og på universiteterne findes en række forskerstøtteenheder eller andre rådgivende instanser, som kan kontaktes i forskellige faser af de kliniske forsøg. Bagerst i denne vejledning findes en oversigt over de væsentligste.