Når du bliver henvist til sygehus - gældende fra 1. oktober 2016

01-10-2016Sundheds- og Ældreministeriet

Som patient har du frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse og enkelte private specialsygehuse, klinikker eller hospices. Det betyder, at du selv kan vælge, hvilket offentligt sygehus du vil udredes eller behandles på. Læs mere i pjecen.

Hent pjecen "Når du er henvist til sygehus" (PDF)

Hent printvenlig udgave af "Når du er henvist til sygehus" (PDF)