Når du bliver henvist til sygehus - gældende fra 1. oktober 2016

Sundheds- og Ældreministeriet01-10-2016

Som patient har du frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse og enkelte private specialsygehuse, klinikker eller hospices. Det betyder, at du selv kan vælge, hvilket offentligt sygehus du vil udredes eller behandles på. Læs mere i pjecen.