Kommissorium for Robusthedskommission på plads

27-06-2022

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale i sundhedsvæsenet og mere tid til kerneopgaven.

Kommissionen nedsættes i forlængelse af den politiske aftale om sundhedsreformen, som regeringen indgik med en lang række af Folketingets partier den 20. maj 2022.

Kommissionen skal konkret komme med anbefalinger til håndteringen af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet i forhold til personalekapacitet, så der sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Det kan eksempelvis være gennem bedre rekruttering til og tilrettelæggelse af grund- og videreuddannelser, bedre overgang fra uddannelse til praksis, styrket fastholdelse i jobbet og udnyttelse af teknologier, der frigør medarbejderressourcer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet tager vi fat på de helt grundlæggende udfordringer i vores sundhedsvæsen både nu og på længere sigt. Sundheds- og plejepersonalet er vores allervigtigste ressource, og vi skal sikre, at de har både tid, rum og kompetencer til at løse deres kerneopgaver. Kommissoriet giver os nu en rettesnor for det arbejde, der skal skabe reel forandring i vores sundhedsvæsen.

Kommissionen ledes af Søren Brostrøm og vil herudover bestå af otte ekspertmedlemmer og otte medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Medlemmerne i Robusthedskommissionen udpeges og offentliggøres hurtigst muligt efter sommerferien.

Læs kommissoriet her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
Sundhedsministeriet