Minister rejser til Malta for at få EMA til København

19-03-2017

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann tager i dag til uformelt sundhedsministermøde på Malta for bl.a. at fremme det danske kandidatur til at huse EU´s lægemiddelagentur.

Når fungerende sundhedsminister Karen Ellemann i dag lander på Malta for at deltage i et uformelt sundhedsministermøde, er tasken bl.a. fyldt med gode argumenter for, at EU´s lægemiddelagentur, EMA, skal til København.

Under ministermødet i Valletta skal den fungerende sundhedsminister mødes med en række EU-landes sundhedsministre for at fremme det danske kandidatur til EMA, som skal genplaceres, når Storbritannien udtræder af EU.

I mødet deltager de 28 EU-lande samt Norge, Schweiz og Lichtenstein, og den officielle dagsorden omfatter en række sundhedsmæssige udfordringer og muligheder for samarbejde i EU.

Men det uformelle ministermøde er samtidig en god anledning for den danske minister til at føre bilaterale samtaler for at fremme det danske EMA-kandidatur. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:

Der er flere lande om buddet, det ved vi, og der skal arbejdes hårdt for at få EMA til København. Men jeg medbringer flere rigtig gode argumenter for at vælge vores hovedstad, og jeg glæder mig til at diskutere dem med mine europæiske kolleger. 

Med den stærke danske tradition for at værne om patientsikkerhed, et betydningsfuldt forskningsmiljø og en stabil og innovativ lægemiddelindustri har Danmark gode forudsætninger for at huse EMA, når agenturet og dets 900 ansatte skal genplaceres.

EMA, der i dag er placeret i London, har ansvaret for den videnskabelige godkendelse og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU.

Sundheds- og Ældreministeriet vil også i de kommende måneder spille en central rolle i at få EMA til København.

Det er ikke fastlagt, hvornår der træffes en beslutning om genplaceringen af EMA.

Danmark kandidat til at huse EU's lægemiddelagentur

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet