Ældreminister ser på ældrepleje i Holland

08-03-2017

Værdighed og respekt. Det er centrale begreber i en national handlingsplan, der skal styrke ældreplejen i Holland. Ældreminister Thyra Frank besøger i denne uge landet for at se, om vi kan lære noget af hollænderne på ældreområdet.

Tulipaner, træsko og coffee shops. Det er nogle af de ting, som mange danskere kommer til at tænke på, når man taler om Holland.

Men det flade land mod syd er også kendt for at være langt fremme på ældre- og demensområdet. Hollænderne var eksempelvis blandt de første til at etablere særlige demenslandsbyer.

Og i denne uge tager ældreminister Thyra Frank til Holland for at høre mere om den hollandske ældrepleje og især hollændernes indsats for at styrke kvaliteten i plejen på landets plejehjem. Hun siger: 

I Holland ønsker man ligesom i Danmark at have en ældrepleje med høj kvalitet, og dernede har de også stort fokus på, at de ældre skal have en værdig pleje, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov. Og netop værdighed er en af mine, og regeringens, kerneværdier på ældreområdet. Derfor vil jeg gerne se, om ældre herhjemme kan få gavn af de hollandske erfaringer.

Under sit besøg skal ministeren desuden høre om, hvordan man i Holland forsøger at forebygge underernæring hos ældre. Det er nemlig også en udfordring i Danmark, hvor mange ældre er småtspisende og taber sig med det resultat, at de mange gange må indlægges på sygehusene.

Mange mister desværre appetitten, når de bliver ældre, og det kan betyde, at de får så lidt at spise, at det går ud over deres helbred. Underernæring er altså et problem, vi skal tage alvorligt. Det er bl.a. derfor, at vi har sat 425 mio. kr. af til køkkener på plejehjem, der kan bringe maden tættere på beboerne.

Siger Thyra Frank og fortsætter:

Mad og ernæring er også et af de i alt fem områder, som kommunerne skal forholde sig til i deres værdighedspolitikker for at få andel i Værdighedsmilliarden. Og det er ingen tilfældighed, for mad har stor betydning og er med til at hæve livskvaliteten for langt de fleste af os. Jeg ser derfor også frem til at høre, hvad man gør i Holland for at forebygge underernæring.

Siger Thyra Frank, der under sit besøg bl.a. skal mødes med den hollandske statssekretær.

Det sker i Ministeriet for Sundhed, Velvære og Sport i Haag, hvor underernæring blandt ældre er et af flere emner, som er på dagsordenen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet