Både sundhedsministeren og ældreministeren deltager i WHO’s generalforsamling

23-05-2017

Ellen Trane Nørby og Thyra Frank deltager begge i Verdenssundhedsforsamlingen i Genéve, når WHO-landene vælger ny generaldirektør.

Begge ministre skal efter planen overvære afstemningen tirsdag aften den 23. maj, når WHO-forsamlingen vælger afløseren for dr. Margaret Chan, der har stået i spidsen for verdenssundhedsorganisationen siden 2006. Der er tre kandidater til posten, som skal besættes 1. juli 2017.   

Men ud over afstemningen om den nye generaldirektør, så er der ikke mange ligheder i de to ministres programmer.   

Ældreministeren deltager i den generelle debat den 23. og den 24. maj og holder tale til forsamlingen om de danske prioriteter på ældreområdet. Her vil hun betone vigtigheden af en værdig alderdom, livskvalitet og frihed til at vælge. Deltagerlandene på den 70. Verdenssundhedsforsamling skal nemlig vedtage en ny global demenshandlingsplan, og det harmonerer godt med den danske regerings ambitioner.   

Ældreminister Thyra Frank siger:

Fem procent af verdens befolkning er ramt af demens. I Danmark har sygdommen høj prioritet for regeringen, men det er vigtigt, at regeringer verden over tager ansvar for at skabe mere demensvenlige samfund. Der skal være fokus på livskvalitet, værdighed og respekt, også når man er blevet ramt af en sygdom som demens, hvor man ikke længere selv kan give udtryk for sine behov og følelser.

Ældreministeren skal også underskrive en samarbejdsaftale mellem det danske og det indonesiske sundhedsministerium. De to lande skal frem over samarbejde om en række forhold heriblandt de fælles udfordringer med kroniske sygdomme og arbejdet med sundhedsdata.   

Sundhedsministeren lobbyer for at få EMA til Danmark   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har, ligesom ældreministeren, fokus på valget af den nye generaldirektør og på debatten, om hvordan WHO og medlemslandene kan komme videre med FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling med henblik på at bygge bedre systemer for sundhed. Men Sundhedsministeren bruger også anledningen til at pleje danske interesser i forhold til at få det europæiske lægemiddelagentur (EMA) permanent til Danmark. På to møder med henholdsvis den spanske og den bulgarske sundhedsminister vil hun præsentere de danske planer med lægemiddelagenturet.   

Ellen Trane Nørby siger:

Valget af ny generaldirektør for WHO er vigtigt. Ikke bare for sundheden globalt, men også for Danmark som land med høj kvalitet i sundhed og en stærk medicinalklynge. Det er også derfor, Danmark vil være et oplagt sted at placere det europæiske medicinalagentur (EMA) fremover. Danmark er et lægemiddelproducerende foregangsland, og vi har en lang tradition for høj patientsikkerhed og for at sætte patientens rettigheder i centrum. Vi har også en stærk synergi mellem lægemiddeludviklingen i det offentlige og det private regi til gavn for patienterne.

EMA og dets 900 ansatte skal genplaceres, når Storbritannien træder ud af EU. Danmark har budt ind på opgaven.

Læs:  

"Danmark kandidat til at huse EU's lægemiddelagentur"

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet