Sundhedsminister om nye udredningstal: Stadig ikke godt nok

11-03-2016

Nye tal viser en lille fremgang i antallet af patienter, der efter henvisning til sygehusene bliver udredt inden for fristen på 30 dage. Lidt mere end 6 ud af 10 patienter bliver udredt til tiden, viser regionernes seneste kvartalstal. Sundheds- og ældreministeren kalder tallene 'ikke gode nok’.

Der er sket en lille stigning i antallet af henviste patienter, der bliver udredt på sygehusene inden for fristen på 30 dage.

Men det er stadig ikke godt nok, slår sundheds- og ældreministeren fast.

Ifølge nye tal fra de fem regioner i Danmark var det 65 procent af de henviste patienter i 4. kvartal 2015, som fik at vide, hvad de fejler inden for 30 dage. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til det foregående kvartal.

Stigningen skal også ses i den sammenhæng, at der er blevet registreret flere udredningsforløb end tidligere. Hvor der i 3. kvartal blev registreret ca. 103.000 udredningsforløb, var antallet i 4. kvartal ca. 122.000.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde ser positivt på, at regionerne er blevet bedre til at registrere udredningsforløbene, og at lidt flere patienter er blevet udredt til tiden.

Men ministeren slår fast, at tallene ikke er imponerende:

Selv om der er sket en lille stigning, så er det langt fra godt nok. Der kan være faglige grunde til, at patienter ikke kan få at vide, hvad de fejler inden for 30 dage, men jeg synes ikke, man kan sige, at formålet og intentionerne bag udredningsretten er ført ud i livet, til gavn for patienterne, med de nuværende tal

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2015 (PDF)

For få planer for udredningsforløb

De nye tal viser også, at mange af de patienter, som det af faglige grunde ikke er muligt at udrede inden for 30 dage, for sent får udleveret en plan for deres videre udredningsforløb.

I 4. kvartal 2015 var det således kun 79 pct. af de udleverede forløbsplaner, der blev givet til tiden. Sundheds– og ældreminister Sophie Løhde siger:

Når så mange patienter ikke bliver udredt til tiden eller får en plan for, hvornår man forventer at vide, hvad de fejler, så må jeg igen konstatere, at den tidligere regerings udredningsret ikke fungerer. Det må og skal vi gøre bedre, så patienterne får en reel ret til hurtig udredning.

Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, der giver patienter, som er henvist til et sygehus, ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede patienten inden for 30 dage.

Lovforslaget 1. behandles i Folketinget 15. marts.

Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har desuden afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til større kapacitet i regionerne.

Fakta:

Udredningsretten indebærer, at patienter, der er henvist til et sygehus, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Er det ikke muligt at udrede patienten inden for fristen, skal patienten i stedet inden for de 30 dage have modtaget en plan for den videre udredning.

Udredningstal:
Andel udredningsforløb gennemført inden for 30 dage - antal registrerede udredningsforløb:

  • 4. kvartal 2015: 65 pct. – ca. 122.000 registrerede udredningsforløb
  • 3. kvartal 2015: 58 pct. – ca. 103.000 registrerede udredningsforløb
  • 2. kvartal 2015: 57 pct. – ca. 108.000 registrerede udredningsforløb
  • 1. kvartal 2015: 61 pct. – ca. 107.000 registrerede udredningsforløb
  • 4. kvartal 2014: 65 pct. – ca. 101.000 registrerede udredningsforløb

Se opgørelserne fra monitoreringen af udredningsretten på esundhed.dk

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet