Sådan får patienterne mad på de nye sygehuse

12-08-2016

Ny kortlægning beskriver, hvordan regionerne i dag og fremover vil tilberede og levere mad til patienterne på de nye kvalitetsfondssygehuse.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 blev det aftalt, at Sundheds- og Ældreministeriet ville drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres god mad på de 16 sygehuse, der om- og nybygges med tilskud fra kvalitetsfonden.

Resultatet af det arbejde foreligger nu i form af en kortlægning af, hvordan regionerne har planlagt at tilberede og levere maden til patienterne.

Kortlægningen konkluderer følgende:

  • Regionerne har med deres bidrag vist, at der er fokus på maden i de nye sygehuse – både dem med og uden produktionskøkkener.
  • Alle de nye sygehuse vil tilbyde patienterne fleksibilitet ift. tidspunkt for levering af maden, menu og hensyn til patienternes sundhedstilstand.
  • Alle regioner arbejder løbende med at optimere driftsøkonomien, herunder at reducere madspild, bl.a. ved at give patienterne mulighed for selv at vælge hvad og hvornår, de vil spise.
  • Der er ikke ændret grundlæggende ved planerne for etablering af produktionskøkkener i de enkelte projekter, siden der blev givet endeligt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden.
  • På flere af de nye sygehuse vil patienterne få serveret mad, der leveres hel- eller halvfærdig fra andre køkkener og anrettes og færdigtilberedes lokalt på sygehuset.

Kortlægningen kan ses på www.godtsygehusbyggeri.dk

Fakta om kommende sygehusbyggerier:

  • Regionerne bygger i de kommende år en række nye sygehuse.
  • Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.
  • 16 af de nye sygehuse bliver bygget med tilskud fra staten, nærmere bestemt fra Kvalitetsfonden. Disse sygehusbyggerier kaldes derfor ’Kvalitetsfondsbyggerier’ og har et samlet budget på cirka 47,2 milliarder kroner (2016-priser).
  • Nogle af sygehusbyggerierne vil være såkaldte ’barmarksbyggerier’, hvor der bygges et helt nyt sygehus. Andre vil være tilbygninger og ombygninger af eksisterende sygehuse.
Pressehenvendelser
(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
Sundhedsministeriet