Statistik for whistleblowerordningen

Sundhedsministeriets særlige krone på mørkeblå baggrund

Statistik for whistleblowerordningen i Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2022

Efter whistleblowerlovens § 27 skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. 

Som følge af ny regeringsdannelse 15. december 2022 blev Sundhedsministeriet ændret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Indenrigs- og Boligministeriet blev nedlagt som selvstændigt ministerium, og indenrigsområdet blev flyttet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

En statistik for de to tidligere ministerier blev oprindeligt offentliggjort før ressortomlægningen, og der fremgår derfor to selvstændige statistikker nedenfor.

Statistik for whistleblowerordningen i Sundhedsministeriet

Efter whistleblowerlovens § 27 skal Sundhedsministeriets departement mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 17. december 2021 til 1. december 2022 vises i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberentinger der er realitetsbehandlet Afviste indberentinger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
0 0 0 0

 

Statistik for whistleblowerordningen i Indenrigs- og Boligministeriet

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Indenrigs- og Boligministeriet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. 

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger Indberentinger der er realitetsbehandlet Afviste indberentinger Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse
*1 *1 0 0

* Overordnede temaer for indberetningerne: Sagsbehanldingstider.