Regnskab for departementet

Her findes information om departementets finansielle regnskab.

Om det finansielle regnskab

Det finansielle regnskab for 2019 for Sundheds- og Ældreministeriet vedrører følgende hovedkonti:

  • § 16.11.01.  Departementet,
  • § 16.11.27.  Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af,
  • § 16.11.50.  Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljenaftalen

Ministeriet har endvidere varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. Bevilingsregnskabet.