Stab, Medier og Strategi

Stab, Medier og Strategi består af ministerens sekretariat, departementschefens sekretariat, Presse- og Kommunikationsenheden, samt Databeskyttelsesrådgiver.

Afdelingen betjener ministeren, departementschefen og ledelsen, sikrer den tværgående koordinering af opgavevaretagelse i departementet og er samtidig bindeleddet mellem ministeren og fagkontorerne. Afdelingen håndterer også pressehenvendelser og beskæftiger sig med politisk kommunikation og koncernkommunikation. Afdelingen har desuden også en databeskyttelsesrådgiver til at rådgive om databeskyttelsesretlige regler.

Stab, Medier og Strategi

Kontoret varetager ministerbetjeningen, herunder kalenderstyring og mødeforberedelse. Kontoret har ansvaret for kontakt til Folketinget, ministerier og koordinering i forbindelse med forhandlinger mv. Kontoret udarbejder ligeledes ministeriets åbenhedsordning. Presse- og Kommunikationsenheden håndterer pressehenvendelser og udarbejder ministeriets eksterne kommunikation eksempelvis pressemeddelelser og opslag på sociale medier. Enheden varetager ligeledes ministeriets hjemmeside og den interne kommunikation i departementet.

Stabschef
Rikke Skaarup Schjødt
Email: rsc@sum.dk 

Mediechef
Ulrik André Bøgelund
Email: uab@sum.dk