Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet består af ministerens sekretariat, departementschefens sekretariat, Presse- og Kommunikationsenheden, IT, Service og Intern Administration og Enheden for Borgerhenvendelser.

Minister- og ledelsesbetjening

Kontoret varetager ministerbetjeningen, herunder kalenderstyring og mødeforberedelse. Kontoret har ansvaret for kontakt til Folketinget, ministerier og koordinering i forbindelse med forhandlinger mv. Kontoret udarbejder ligeledes ministeriets åbenhedsordning.

Chef for ministersekretariatet
Søs Schack Nielsen
Email: ssni@sum.dk

Presse- og Kommunikation

Presse- og Kommunikationsenheden håndterer pressehenvendelser og udarbejder ministeriets eksterne kommunikation eksempelvis pressemeddelelser og opslag på sociale medier. Enheden varetager ligeledes ministeriets hjemmeside og den interne kommunikation i departementet. 

Pressechef
Rikke Skaarup Schjødt
Email: rsc@sum.dk 

Kommunikationschef
Ulrik André Bøgelund
Email: uab@sum.dk 

IT, Service og Intern Administration

Kontoret er ansvarlig for intern IT, informationssikkerhed i departementet samt elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Kontoret varetager også service og beredskab i departementet samt en række administrative opgaver.

Chef for IT, Service og Intern Administration
Pernille Seaton
Email: pse@sum.dk 

Enheden for Borgerhenvendelser

Enheden for Borgerhenvendelser håndterer skriftlige besvarelser af breve fra borgere. Enheden varetager også telefoniske COVID-19-relaterede henvendelser.

Chef for Enheden for Borgerhenvendelser
Susanne Hagelberg
Email: sha@sum.dk 

Sekretariatschef

Sine Mutanu Jungersted
Email: smj@sum.dk

Ledelseschefsekretær

Marilou Pehrson
Email: mpe@sum.dk