Minister- og Ledelsessekretariatet

Minister- og Ledelsessekretariatet består af ministerens sekretariat, departementschefens sekretariat, Presse- og Kommunikationsenheden, samt Databeskyttelsesrådgiver.

Minister- og ledelsesbetjening

Kontoret varetager ministerbetjeningen, herunder kalenderstyring og mødeforberedelse. Kontoret har ansvaret for kontakt til Folketinget, ministerier og koordinering i forbindelse med forhandlinger mv. Kontoret udarbejder ligeledes ministeriets åbenhedsordning.

Chef for ministersekretariatet
Søs Schack Nielsen
Email: ssni@sum.dk

Presse- og Kommunikation

Presse- og Kommunikationsenheden håndterer pressehenvendelser og udarbejder ministeriets eksterne kommunikation eksempelvis pressemeddelelser og opslag på sociale medier. Enheden varetager ligeledes ministeriets hjemmeside og den interne kommunikation i departementet. 

Pressechef
Rikke Skaarup Schjødt
Email: rsc@sum.dk 

Kommunikationschef
Ulrik André Bøgelund
Email: uab@sum.dk 

Databeskyttelsesrådgiver

Alle offentlige myndigheder, ministerier mv. skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at rådgive den dataansvarlige og hjælpe med at organisationen efterlever de databeskyttelsesretlige regler.

Databeskyttelsesrådgiver
Helle Ginnerup-Nielsen
Mail: hgn@sum.dk

Se Sundhedsministeriets databeskyttelsespolitik
Læs mere om departementets behandling af personoplysninger