Jura, Lovkvalitet og Personlig Medicin

Afdelingen Jura, Lovkvalitet og Personlig Medicin arbejder med lovkvalitet, patientrettigheder og databeskyttelse samt rammerne for udvikling og brug af sundhedsdata og personlig medicin i sundhedsvæsenet.

Kontor for Jura og Lovkvalitet

Kontoret udgør departementets kvalitetssikrings-enhed i relation til lovgivning og komplekse juridiske sager. Kontoret er derudover ansvarligt for bl.a. patienters grundlæggende rettigheder og medicinsk etik. Under kontoret hører også departementets aktindsigtssekretariat.

Kontorchef for Jura og Lovkvalitet
Kirstine F. Hindsberger
Email: kfh@sum.dk

 

Kontor for Sundhedsdata og Personlig Medicin

I kontoret for sundhedsdata og personlig medicin arbejder vi med at skabe gode rammer for udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor aktiv brug af sundhedsdata og nye teknologier knyttet til såkaldt personlig medicin kommer til at spille en afgørende rolle. I kontoret arbejder vi bl.a. med regler og rammer for brugen af sundhedsdata - både til direkte patientbehandling og til forskning på sundhedsområdet, samt gennem opbygning af en infrastruktur til at understøtte personlig medicin.

Chef for Sundhedsdata og Personlig Medicin
Lisa Bredgaard
Email: lbr@sum.dk

 

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard 
EMail: dbv@sum.dk 

Sekretær for afdelingschefen

Hanne Bach
Email: hba@sum.dk
Tlf: 72 26 95 40

Afdelingssekretær

Jannie Lundberg
Email: jalu@sum.dk
Tlf: 72 26 94 55