Databeskyttelsesrådgiver

Alle offentlige myndigheder, ministerier mv. skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at rådgive den dataansvarlige og hjælpe med at organisationen efterlever de databeskyttelsesretlige regler.

Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at rådgive, vejlede og overvåge, at de databeskyttelsesretlige regler overholdes. Det indebærer fx:

  • Rådgivning og vejledning af ledelsen i databeskyttelsesspørgsmål. Det kan fx være ifm. udarbejdelse af konsekvensanalyser, ved brud på reglerne og lignende, hvor der er tvivl om behandlingen af personoplysninger.
  • Rådgivning kan være i forbindelse med indkøb af et nyt IT-system, udarbejdelse af datapolitikker eller om en given behandling af personoplysninger overholder behandlingsreglerne.
  • Overvågning af overholdelsen af de databeskyttelsesretlige regler i Sundhedsministeriets koncern og de interne politikker på området.

Se Sundhedsministeriets databeskyttelsespolitik
Læs mere om departementets behandling af personoplysninger 

Databeskyttelsesrådgiver

Helle Ginnerup-Nielsen
Email: hgn@sum.dk