Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme

Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme (COVID-19) består af kontorerne Sygehuspolitik, Epidemihåndtering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Beredskab og Smitsomme sygdomme samt Sundhedsstruktur.

Sygehuspolitik

Kontoret for Sygehuspolitik beskæftiger sig med den overordnede udvikling af sundhedsvæsenet. Opgaverne omfatter bl.a. specialeplanlægning, akutberedskab, lægers videreuddannelse, kræftbehandling, hjerteområdet, patientrettigheder, kvalitet i sundhedsvæsenet og forskning.

Kontorchef
Randi Frydensberg Hede
Email: rfh@sum.dk

Epidemihåndtering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Kontoret er en tværgående enhed, som bl.a. koordinerer håndteringen af covid-19 og arbejder på at sikre et robust covid-19-beredskab baseret på læring af pandemien. Opgaverne omfatter bl.a. epidemihåndtering inden for test, smitteopsporing, forebyggelse af smittespredning, isolationsfaciliteter mv. Kontoret sekretariatsbetjener herudover regeringens Coronaudvalg og Epidemikommissionen. Kontoret varetager også opgaver i relation til udviklingen af kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet med bl.a. Det Nationale Ledelsesprogram, Nationalt Lærings- og Kvalitetsteams og Det Nationale Kvalitetsprogram.

Kontorchef
Eva Jensen
Email: eje@sum.dk

Beredskab og Smitsomme sygdomme 

Kontoret for Beredskab og Smitsomme Sygdomme beskæftiger sig med sundhedsberedskab, smitsomme sygdomme, antibiotikaresistens og de offentlige vaccinationsprogrammer. Opgaverne omfatter bl.a. rammerne for de offentlige vaccinationsprogrammer; monitorering, forebyggelse, håndtering og behandling af smitsomme sygdomme samt antibiotikaresistens. Kontoret varetager desuden det nationale og internationale beredskab på sundhedsområdet, herunder håndtering af ekstraordinære hændelser og grænseoverskridende sundhedstrusler.

Kontorchef
Anna Nielsen Kjær
Email: ankj@sum.dk

Sundhedsstruktur

Sundhedsstruktur har som sin primære opgave at koordinere sekretariatsbetjeningen af Sundhedsstrukturkommissionen. Kommissionen skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser forskellige modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Kontoret har herudover ansvaret for ministerbetjening relateret til kommissionens arbejde.

Kontorchef
Pernille Tougaard
Email: pto@sum.dk 

Afdelingschef

Lene Brøndum Jensen
Email: 
lbj@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Ann-Britt Kimer
Email: abk@sum.dk 
Tlf:  51 23 28 27

Afdelingssekretær

Britta Winberg Olsen
Mail: bwo@sum.dk
Tlf.: 21 13 58 84