Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme (COVID-19)

Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme (COVID-19) består af kontorerne Sygehuspolitik, Epidemihåndtering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet og Beredskab og Smitsomme sygdomme.

Sygehuspolitik

Kontoret for Sygehuspolitik beskæftiger sig med den overordnede udvikling af sundhedsvæsenet. Opgaverne omfatter bl.a. specialeplanlægning, akutberedskab, lægers videreuddannelse, kræftbehandling, hjerteområdet, patientrettigheder, kvalitet i sundhedsvæsenet og forskning.

Kontorchef
Randi Frydensberg Hede
Email: rfh@sum.dk

Epidemihåndtering og Kvalitet i Sundhedsvæsenet

Kontorchef
Eva Jensen
Email: eje@sum.dk

Beredskab og Smitsomme sygdomme

Beredskab og Smitsomme Sygdomme varetager bl.a. opgaver med smitsomme sygdomme - herunder test og smitte-opsporing ifbm. COVID-19. Kontoret beskæftiger sig desuden med vaccinationer og sundhedsberedskab.

Kontorchef
Marie Louise Bloch Rostrup-Nielsen
Email: mph@sum.dk

 

Afdelingschef

Lene Brøndum Jensen
Email: 
lbj@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Ann-Britt Kimer
Email: abk@sum.dk 
Tlf:  51 23 28 27

Afdelingssekretær

Britta Winberg Olsen
Mail: bwo@sum.dk
Tlf.: 21 13 58 84