Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme (COVID-19)

Afdelingen for Sygehuse, Beredskab og Smitsomme Sygdomme (COVID-19) består af kontorerne Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme samt Udvikling, Evaluering og Læring.

Sygehuspolitik

Kontoret for Sygehuspolitik beskæftiger sig med den overordnede udvikling af sundhedsvæsenet. Opgaverne omfatter bl.a. specialeplanlægning, akutberedskab, lægers videreuddannelse, kræftbehandling, hjerteområdet, patientrettigheder, kvalitet i sundhedsvæsenet og forskning.

Kontorchef
Randi Frydensberg Hede
Email: rfh@sum.dk

Beredskab og Smitsomme Sygdomme

Beredskab og Smitsomme Sygdomme varetager bl.a. opgaver med smitsomme sygdomme - herunder test og smitte-opsporing ifbm. COVID-19. Kontoret beskæftiger sig desuden med vaccinationer og sundhedsberedskab.

Kontorchef
Marie Louise Bloch Rostrup-Nielsen
Email: mph@sum.dk

Udvikling, Evaluering og Læring

Kontoret for Udvikling, Evaluering og Læring sekretariatsbetjener regeringens Coronaudvalg (CU) og indsatsgruppen for COVID-19. Herudover står kontoret for løbende overvågning, håndtering og koordinering af indsatsen mod COVID-19 samt for koordinering af tværgående regeringsprioriteter.

Kontorchef
Kirsten Hansen
Email: kiha@sum.dk

Afdelingschef

Lene Brøndum Jensen
Email: 
lbj@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Ann-Britt Kimer
Email: abk@sum.dk 
Tlf:  51 23 28 27