Afdeling for Patientsikkerhed, Life Science og Global Sundhed

Afdeling for Patientsikkerhed, Life Science og Global Sundhed består af kontoret for Lægemidler og Internationale Forhold, Sundhedsjura samt Personlig Medicin, Forskning og Databeskyttelse.

Lægemidler og Internationale Forhold

Kontoret arbejder med rammerne for behandling med lægemidler, herunder prioritering af dyr sygehusmedicin, lægemiddelsikkerhed, medicinsk udstyr, kliniske forsøg, medicinsk cannabis og apotekersektoren. Kontoret håndterer også opgaver vedrørende intationale forhold såsom at forberede multilaterale og bilaterale møder (eksempelvis i regi af EU, WHO, FN m.fl.) og varetage den generelle koordination af departementets internationale arbejde og rejser.

Kontorchef
Henriette Benzon Bang
Mail: heb@sum.dk

Chef for Global Sundhed
Hanne Charlotte Findsen
Mail: hcf@sum.dk

Chef for EU-enheden
Thomas Richter
Mail: tr@sum.dk

Sundhedsjura

Kontoret arbejder med sundhedspersoners rettigheder og pligter (tilsyn mv.), patientklager og patienterstatning, sundhedspersonalets uddannelse, patienters retsstilling (samtykkeregler mv.), international sygeforsikring samt sundhedsjuridiske problemstillinger.

Kontorchef
Ulrich Stigaard Jensen
Mail: usj@sum.dk

Personlig Medicin, Forskning og Databeskyttelse

I kontoret for personlig medicin, forskning og databeskyttelse arbejder i med at skabe gode rammer for udvikling af fremtidens sundhedsvæsen, hvor aktiv brug af sundhedsdata og nye teknologier knyttet til såkaldt personlig medicin kommer til at spille en afgørende rolle. I kontoret arbejdes bl.a. med regler og rammer for brugen af sundhedsdata - både til direkte patientbehandling og til forskning på sundhedsområdet, samt gennem opbygning af en infrastruktur til at understøtte personlig medicin.

Kontorchef 
Lisa Bredgaard
Email: lbr@sum.dk

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard 
Email: dbv@sum.dk 

Afdelingssekretær

Lene Birgit Gyllensteen
Tlf.: 72 26 95 47
Mail: lbg@sum.dk

Afdelingssekretær

Amal Tayibi
Tlf.: 72 26 95 40
Mail: amt@sum.dk