Afdeling for Patientsikkerhed, Medicin og Global Sundhed

Afdeling for Patientsikkerhed, Medicin og Global Sundhed består af kontoret for Lægemidler og Internationale Forhold samt kontoret for Sundhedsjura.

Lægemidler og Internationale Forhold

Kontoret arbejder med rammerne for behandling med lægemidler, herunder prioritering af dyr sygehusmedicin, lægemiddelsikkerhed, medicinsk udstyr, kliniske forsøg, medicinsk cannabis og apotekersektoren. Kontoret håndterer også opgaver vedrørende intationale forhold såsom at forberede multilaterale og bilaterale møder (eksempelvis i regi af EU, WHO, FN m.fl.) og varetage den generelle koordination af departementets internationale arbejde og rejser.

Kontorchef
Katrine Kaldahl
Mail: kka@sum.dk

Chef for Internationale Forhold
Hanne Charlotte Findsen
Mail: hcf@sum.dk

Sundhedsjura

Kontoret arbejder med sundhedspersoners rettigheder og pligter (tilsyn mv.), patientklager og patienterstatning, sundhedspersonalets uddannelse, patienters retsstilling (samtykkeregler mv.), international sygeforsikring samt sundhedsjuridiske problemstillinger.

Kontorchef
Ulrich Stigaard Jensen
Email: usj@sum.dk

Afdelingschef

Dorte Bech Vizard 
Email: dbv@sum.dk 

Sekretær for afdelingschefen

Hanne Bach
Email: hba@sum.dk
Tlf: 72 26 95 40

Afdelingssekretær

Jannie Lundberg
Email: jalu@sum.dk
Tlf: 72 26 94 55