Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed

Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed består at kontoret for Forebyggelse og Psykiatri samt kontoret for Borgernær Sundhed.

Afdelingen har fokus på ulighed i sundhed og dækker ministeriets ansvar for psykiatri, forebyggelse, misbrug, strålebeskyttelse og det nære sundhedsvæsen. Afdelingen arbejder blandt andet med nedbringelse af tvang og udvikling af psykiatrien,et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren og en styrket folkesundhed, herunder indsatsen mod børn og unges rygning.

I forbindelse med arbejdet med corona-pandemien løfter afdelingen endvidere opgaver vedrørende bl.a. værnemidler, smitteforebyggelse, sektorspartnerskaber, smitteopsporing, besøgsrestriktioner, mental sundhed og sammenhængen med særlige indsatser målrettet socialt udsatte.

Forebyggelse og Psykiatri

Kontoret for Forebyggelse og Psykiatri arbejder på psykiatriområdet bl.a. med mental sundhed, sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser, misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri, mens det på forebyggelsesområdet bl.a. arbejder med ulighed i sundhed, sundhedspleje samt forebyggelse af alkohol, rygning og overvægt.

Kontorchef
Carlo V. Andersen
Email: cva@sum.dk

Kontorchef
Trine Vig Houe
Email: tvi@sum.dk


Borgernær Sundhed

Kontoret arbejder særligt med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har bl.a. kronikerindsatsen, de praktiserende læger og den øvrige praksissektor.

Kontorchef
Anne Louise Nyegaard Hellen
Email: alnh@sum.dk 

Afdelingschef

Andreas Jull Sørensen
Email: anjs@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Bolette Vinding Pedersen
Email: bvp@sum.dk
Tlf: 20 18 40 53

Afdelingssekretær

Katrine Adler Rosenberg
Email: karo@sum.dk
Tlf: 72 26 94 48