Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed

Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed består af kontoret Psykiatri og Misbrug, Forebyggelse og Strålebeskyttelse og kontoret for Borgernær Sundhed.

Afdelingen har fokus på ulighed i sundhed og dækker ministeriets ansvar for psykiatri, forebyggelse, misbrug, strålebeskyttelse og det nære sundhedsvæsen. Afdelingen arbejder blandt andet med nedbringelse af tvang og udvikling af psykiatrien,et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren og en styrket folkesundhed, herunder indsatsen mod børn og unges rygning.

Psykiatri og Misbrug

Kontoret arbejder på psykiatriområdet bl.a. med mental sundhed, sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser, misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri.

Kontorchef
Carlo V. Andersen
Email: cva@sum.dk


Forebyggelse og Strålebeskyttelse

Kontoret arbejder på forebyggelsesområdet med bl.a. ulighed i sundhed, sundhedspleje samt forebyggelse af alkohol, rygning og overvægt.

Kontorchef
Trine Vig Houe
Email: tvi@sum.dk


Borgernær Sundhed

Kontoret arbejder særligt med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har bl.a. kronikerindsatsen, de praktiserende læger og den øvrige praksissektor.

Kontorchef
Anne Louise Nyegaard Hellen
Email: alnh@sum.dk 

Afdelingschef

Andreas Jull Sørensen
Email: anjs@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Christal Røigaard-Petersen
Email: crp@sum.dk

Afdelingssekretær

Katrine Adler Rosenberg
Email: karo@sum.dk
Tlf: 72 26 94 48