Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed

Afdelingen for Bekæmpelse af Ulighed består at kontoret for Forebyggelse og Psykiatri samt kontoret for Borgernær Sundhed og Omsorg for Ældre

Afdelingen har har fokus på ulighed i sundhed og dækker ministeriets ansvar for ældreområdet, psykiatri, forebyggelse, misbrug, strålebeskyttelse og det nære sundhedsvæsen. Afdelingen arbejder blandt andet med nedbringelse af tvang og udvikling af psykiatrien, en værdig ældrepleje og fremtidssikret ældrepleje, et nært og sammenhængende sundhedsvæsen tæt på borgeren og en styrket folkesundhed, herunder indsatsen mod børn og unges rygning.

I forbindelse med arbejdet med corona-pandemien løfter afdelingen endvidere opgaver vedrørende bl.a. værnemidler, smitteforebyggelse, sektorspartnerskaber, smitteopsporing, besøgsrestriktioner, mental sundhed og sammenhængen med særlige indsatser målrettet socialt udsatte.

Forebyggelse og Psykiatri

Kontoret for Forebyggelse og Psykiatri arbejder på psykiatriområdet bl.a. med mental sundhed, sammenhæng i indsatser for mennesker med psykiske lidelser, misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri, mens det på forebyggelsesområdet bl.a. arbejder med ulighed i sundhed, sundhedspleje samt forebyggelse af alkohol, rygning og overvægt.

Kontorchef
Carlo V. Andersen
Email: cva@sum.dk

Kontorchef
nn

Borgernær Sundhed og Omsorg for Ældre

Kontoret arbejder særligt med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og har bl.a. ansvar for ældreplejen, kronikerindsatsen, de praktiserende læger og den øvrige praksissektor.

Kontorchef
Anne Louise Nyegaard Hellen
Email: alnh@sum.dk

Kontorchef
Kirsten Hansen
Email: kiha@sum.dk

Konstitueret afdelingschef

Andreas Jull Sørensen
Email: anjs@sum.dk

Sekretær for afdelingschefen

Bolette Vinding Pedersen
Email: bvp@sum.dk
Tlf: 20 18 40 53

Afdelingssekretær

Katrine Adler Rosenberg
Email: karo@sum.dk
Tlf: 72 26 94 48