En fortsat aftagende epidemi

18-03-2022
Kurve der viser kontakttallets udvikling fra marts 2020 til og med marts 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,7. Det indikerer, at epidemien fortsat er aftagende i Danmark. Dette kommer også til udtryk i smittetallene, der de seneste fire dage har ligget under 10.000 bekræftede tilfælde.

Også spildevandsovervågningen viser en faldende tendens i smittetrykket. Siden toppen i uge 6, er der observeret fald i alle regioner.

Kurve der viser udviklingen i resultater af spildevandsovervågning fra uge 35 2021 til og med uge 10 2022

Seneste opslag

Facebook og Twitter