Den Nationale Sundhedsprofil

10-03-2022

Ny National Sundhedsprofil er vores allermest omfattende øjebliksbillede af danskernes sundhed. Desværre viser den i år, at det på flere områder går den helt forkerte vej. 

Undersøgelsen bekræfter, at social ulighed i sundhed er meget udbredt, og at personer med en kort uddannelse eller som er uden for arbejdsmarkedet, har en betydeligt øget risiko for sygdom og tidlig død. Vores levetid er stigende, men ikke andelen af gode leveår uden sygdom.

Resultaterne understreger, at vi er nødt til at sætte langt stærkere ind for at vende udviklingen. Langt mere målrettet og med tidlig indsats. Sundhedsreformen vil derfor indeholde et paradigmeskifte inden for forebyggelsesindsatsen for vores unge.

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Seneste opslag

Facebook og Twitter