Stævning fra tobaksindustrien

04-03-2022

Har modtaget en stævning fra den internationale tobaksindustri på grund af vores tiltag for at stoppe og forebygge børn og unges brug af tobak. De bruger samme strategi i andre lande. Men i Danmark står vi fast på vores forebyggelsesinitiativer.

Du kan læse mere her

Seneste opslag

Facebook og Twitter