En aftagende epidemi

04-03-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med februar 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,7. Dermed fortsætter udviklingen nedad for epidemien i Danmark. Og vigtigt: Antallet af nyindlæggelser falder også nu. Det er en indikation på, at antallet af indlagte kan forventes at falde inden så længe.

Smittetallet er også denne uge behæftet med usikkerhed pga. faldende testaktivitet. Spildevandsovervågningen er ikke følsom overfor testaktivitet, og den indikerer, at smitteudviklingen er faldende i alle regioner med undtagelse af Region Nordjylland.

Graf der viser udviklingen i resultater af spildevandsmålinger fra uge 35 til og med uge 8

Seneste opslag

Facebook og Twitter