Opdateret kontakttal

25-05-2022
Graf der viser kontakttallets udvikling fra marts 2020 til og med maj 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,7. Altså tegn på aftagende epidemi. Vores spildevandsovervågning indikerer, at der har været en mindre stigning i fire regioner. Dog stadig på et forholdsvist lavt niveau ift tidligere niveauer under epidemien.

Graf der viser resultater af spildevandsmålinger fra januar til og med maj 2022

Seneste opslag

Facebook og Twitter