En aftagende epidemi

25-05-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med maj 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,8. Det viser endnu en uge med indikation på en aftagende epidemi. Spildevandsovervågningen bekræfter denne tendens i flere regioner, dog med mindre stigninger i Region Syddanmark og Region Hovedstaden

Graf der viser resultater fra spildevandsmålinger fra januar til og med maj 2022

En anden positiv udvikling i epidemien er fald i indlæggelser, hvor antallet af nyindlæggelser de seneste fire dage har været under 40 dagligt. Dette kan vi også se i antallet af indlagte, der i den seneste uge har været det laveste siden december.

Graf der viser udviklingen i antal nyindlæggelser fra januar til og med maj 2022

 

Seneste opslag

Facebook og Twitter