Fortsat nedgang i epidemien

16-05-2022
Graf, der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med maj 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,8. Klar indikation på fortsat nedgang i epidemien. Samme tegn på nedgang, når vi kigger på spildevandsovervågningen, der viser fald i alle fem regioner.

Graf, der viser resultat af spildevandsmålinger for alle regioner fra januar til og med maj 2022

Vores coronaovervågning holder også øje med nye varianter, herunder tre undervarianter til omikron, der er i vækst i hhv. USA og Sydafrika. BA.2.12.1, BA.4 og BA.5 hedder de. SSI vurderer for nuværende ikke, at de udgør en bekymring for DK.

Den nuværende danske data tyder på, at BA.4 og BA.5 ikke er mere alvorlig end BA.2, der dominerer i DK. Alle tre undervarianter er kun set i begrænset omfang herhjemme. De giver derfor på nuværende tidspunkt ikke anledning til ændret håndtering. SSI følger dem dog fortsat tæt.

Seneste opslag

Facebook og Twitter