Opdateret kontakttal

10-06-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med maj 2022

Kontakttallet er i denne uge beregnet til 0,8. Spildevandsovervågningen tyder på en stigning i smitten i Region Sjælland og Region Nordjylland og fald i de 3 øvrige regioner. Det indikerer en mere stabil smitte end tidligere, men vi er på et lavt niveau.

Graf der viser resultater af spildevandsmålinger i alle regioner fra januar 2022 til og med maj 2022

Seneste opslag

Facebook og Twitter