Opdateret kontakttal

24-06-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med juni 2022

Kontakttallet er beregnet til 1,1. Der ses en stigning i antal nye tilfælde samt i positivprocenten. Samme stigning ses i spildevandsovervågningen, men vi er fortsat på et relativt lavt niveau sammenlignet med tidligere på året

Grunden til stigning i smitte skyldes i høj grad, at BA.5 nu er den dominerende variant i Danmark. I uge 24 udgør den 59 pct. Den ser ud til at have en vækstfordel sammenlignet med øvrige varianter, men der er fortsat ikke tegn på, at den giver et mere alvorligt sygdomsforløb.

Graf der viser resultater af spildevandsmålinger i alle regioner fra april til og med juni

Seneste opslag

Facebook og Twitter