Tegn på en aftagende epidemi

01-07-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med juni 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,8. Det kan sammen med spildevandsovervågningen indikere, at væksten i epidemien er aftagende. Det flugter med billedet, der er set i andre lande, der har haft en bølge med BA.5, men det endnu usikkert, om det også er det vi ser lige nu

Graf der viser resultater af spildevandsmålinger i alle regioner fra januar 2022 til og med juni 2022

Seneste opslag

Facebook og Twitter