Vi skal styrke psykiatrien mærkbart

08-07-2022
You'll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You'll forget the sun in his jealous sky
As we walk in fields of gold…
 
Den Sting-sang kom jeg i tanke om her til aften, mens jeg går den smukkeste gåtur mellem bygmarkerne, klinten og Smålandshavet.
 
Jeg synes, det har været en god dag i går og i dag med politisk fokus på psykiatrien. Det er der brug for. Målet om en bred aftale om en 10 årsplan med markante og reelle løft for både patienter, pårørende og medarbejdere er rykket tættere på.
 
Vi er nødt til at tage grundigt fat, og 10-årsplanen skal bygge på dels det grundige, faglige oplæg fra styrelserne, dels på de input, vi har modtaget siden da fra de forskellige organistioner og frivillige foreninger - og dels naturligvis være et næste skridt oven på den investering på 600 mio kr ekstra, vi har løftet psykiatrien med siden valget i et varigt løft.
 
De midler er nemlig lige nu ved at blive brugt til dels at skaffe de nødvendige flere dygtige medarbejdere. Tallet er lige nu, at vi er oppe på 621 flere fuldtidsbeskæftigede med patientrettede funktioner i psykiatrien siden 2019. Og vi har brug for flere endnu.
 
Der ud over er en stor del af midlerne ved at blive brugt til at etablere de helt nødvendige ekstra sengepladser. I alt bygges der, så vi får 121 nye sengepladser, hvoraf 76 er på retspsykiatriske afsnit.
 
I Region Hovedstaden er midlerne fx brugt til, at børne- og ungdomspsykiatrien kan samles og udbygges i Glostrup, etablering af 12 nye sengepladser til selvskadende patienter og 20 nye retspsykiatriske pladser på Sct. Hans.
 
Status i dag på landsplan er, at 40 af de nye pladser nu er blevet etableret og 81 pladser er i planlægnings- eller etableringsfasen og forventes at blive leveret i de kommende år.
 
Men det er slet ikke gjort med det. Vores psykiatri tager hver år imod 150.000 mennesker, der af den ene eller anden årsag har kontakt til den regionale psykiatri. Mentale problemer, psykisk sygdom og brug for hjælp til psykisk mistrivsel har vi i alle familier, i alle vennegrupper, i hele samfundet.
 
Mit mål er, at vi styrker psykiatrien mærkbart. Og at vi bygger ovenpå med en fagligt forankret og bred politisk 10-årsplan.

Seneste opslag

Facebook og Twitter