Forebyggelse af tobaksrygning

27-01-2022

Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i Danmark og mange andre lande. Vi skylder fremtidens generation at sætte ind over for problemet. Det er en fælles udfordring i hele Europa, som kræver tæt samarbejde og sparring om løsninger.

DK er valgt som koordinator for det ambitiøse europæiske projekt Joint Action on Tobacco Control II, hvor 21 lande samarbejder om at nedbringe rygning. Bl.a. gennem bedre samarbejde om ensartet tobakskontrol på tværs af Europa. Kick-off møde imorgen.

Danmark i spidsen for europæisk tobakspolitik

Seneste opslag

Facebook og Twitter