Nyt studie fra Statens Serum Institut

21-01-2022
To grafer, der viser henholdsvis antal dagligt smittede og antal dagligt indlagte for sidste år og i år.

Vigtige fund i nyt studie fra Statens Serum Institut: Omikron giver 36% lavere risiko for indlæggelse end delta. Og lige så vigtigt: Vaccination giver 75% lavere risiko for indlæggelse, gælder både omikron og delta.

Det er endnu for tidligt at konkludere, at omikron også giver mildere indlæggelse og mindre risiko for intensiv med omikron ift. delta, men udenlandsk data peger i den retning. 3.219.593 stik er blevet givet siden omikron kom til DK. Tak til alle, der har taget imod vaccinen.

Du kan læse mere her

Seneste opslag

Facebook og Twitter