Nyudpegede medlemmer af Det Etiske Råd

14-01-2022

Der er udpeget 3 nye medlemmer af Det Etiske Råd: Velkommen til Svend Brinkmann, Ida Donkin og  Anette Hygum. Samtidig får rådet ny formand, tak til  Leif Vestergaard Pedersen, der har sagt ja til at overtage formandsposten fra 15. februar. 

Samtidig skal de afgående medlemmer have en stor tak for indsatsen gennem årene. Det Etiske Råd spiller en værdifuld rolle i den offentlige debat og bidrager med kvalificeret indsigt i svære og følsomme etiske spørgsmål i samfundsdebatten generelt og i vores sundhedsvæsen specifikt.

Du kan læse mere her.

Seneste opslag

Facebook og Twitter