Svingende testmønstre

04-01-2022
Grafen viser kontakttallets udvikling, der d. 4. januar er beregnet til 0,9 med forbehold for usikkerheder pga. svingende testmønstre.

Stærkt svingende testmønstre jul/nytår gør, at kontakttallet er behæftet med store usikkerheder. Det er beregnet til 0,9, men er ikke muligt på nuværende tidspunkt at drage konklusioner ud fra det. Som forventet ser vi stigning i indlæggelser og nu også svag stigning på intensiv. 

Seneste opslag

Facebook og Twitter