Regionale forskelle i smittespredningen

22-02-2022
Nye bekræftede smittede pr. 100.000 indbyggere

Der er fortsat regionale forskelle i smittespredningen. Animationen her viser, hvordan smitten har udviklet sig i løbet af 2022 på landsplan. Den højeste smitte findes i Reg. Nordjylland, hvor ca. 10% af befolkningen antages at være blevet smittet den seneste uge (inkl. mørketal). 

Kontakttallet er beregnet til 0,8. Det er endnu et tegn på, at vi har en aftagende epidemi. Incidensen har været faldende siden begyndelsen af sidste uge, men der er fortsat usikkerheder forbundet med smittetallene grundet den aftagende testaktivitet. 

Grafen viser kontakttallets udvikling, der i dag er beregnet til 0,8.

Vores spildevandsovervågning, der ikke er følsom over for testaktivitet, viser, at smitten er faldende i flere af regionerne. Dog indikerer overvågningen af spildevand også, at der sket en stigning i Region Hovedstaden over den seneste uge.

Grafen viser udviklingen af spildevandsprøver foretaget i landets 5 regioner.

Seneste opslag

Facebook og Twitter