En svagt aftagende epidemi

16-02-2022
Kontakttal

Kontakttallet er beregnet til 0,9. Det tyder på en svagt aftagende epidemi. Antallet af bekræftede tilfælde er faldet på landsplan de seneste 7 dage. En del af dette skyldes dog også, at færre bliver testet, og tallet er forbundet med usikkerhed.

Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til februar 2022

Spildevandsovervågningen er ikke følsom over for testaktiviteten, og denne indikerer en mindre stigning i alle regioner, hvilket kan tyde på, at smitten er højere end antallet af bekræftede tilfælde antyder. Kun i Københavns omegn viser spildevandsovervågningen et fald i smitten.

Ovenstående animation viser, hvordan smitten har udviklet sig indtil videre i 2022 på landsplan. Den seneste tendens er, at antallet af bekræftede tilfælde falder i Østdanmark og særligt i Hovedstaden, mens smitten ser ud til at stige i Vestdanmark.

Antallet af covidrelaterede indlagte er på det højeste niveau, i dag er der 1523. Antal af nyindlæggelser er også på sit højeste. Men en stigende andel af disse skyldes andre årsager end COVID. De har også mindre alvorlige sygdomsforløb og er indlagte i kortere tid end tidligere.

Seneste opslag

Facebook og Twitter