En stabil epidemi

09-02-2022
Kurve der viser kontakttallets udvikling fra marts 2020 til februar 2022

Kontakttallet er beregnet til 1. Tyder altså på en stabil epidemi på landsplan. Vi ser dog store regionale forskelle: Smitten falder i Østdanmark og særligt i Hovedstaden, mens den ser ud til at stige svagt i de tre vestlige regioner lige nu.

Pga. faldende testaktivitet er tallene usikre. Men tendensen er den samme i spildevandsovervågningen, der ikke på samme måde er følsom overfor testaktivitet. Se denne graf fra Reg Hovedstaden, der viser et fald efter uge 4 både mht bekræftede tilfælde (gul) og spildevand (rød)

Kurve der viser covid-19 incidens og resultater af spildevandsmålinger i Region Hovedstaden fra uge 27 til uge 6

Og her er udviklingen for spildevandsovervågningen for alle regionerne. Bemærk de markante fald fundet i spildevand i Reg Sjælland og Reg Hovedstaden. Denne testform er et vigtigt redskab, som vil vise sin værdi for os yderligere i den kommende tid

Kurve der viser resultater af spildevandsmålinger fra uge 48 til uge 6

Seneste opslag

Facebook og Twitter