Lovforslag om oprettelse af sundhedsklynger

29-04-2022

I dag har regeringen fremsat sit lovforslag om at oprette sundhedsklynger rundt om de store akutsygehuse i hele landet. Klyngerne skal sikre et forpligtende samarbejde ml. regioner, kommuner og praktiserende læger. Regeringen fremsætter lovforslag om sundhedsklynger

På kortet her kan du se, hvordan regioner og kommuner forventer, at de nye sundhedsklynger kommer til at se ud.

Image

Sundhedsklyngerne er en vigtig del af vores udspil til en sundhedsreform og fundamentet for de forandringer, vi skal skabe i vores sundhedsvæsen. De skal være med til at sikre, at man som patient oplever bedre sammenhæng og kvalitet i sit forløb.

Tak til KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation for at komme med konstruktive forslag under høringsprocessen og for at bakke op om en ny fælles struktur, som for alvor skal gøre op med en grundlæggende udfordring i vores sundhedsvæsen. Håber på bred opbakning i Folketinget.

🤝🏻

Seneste opslag

Facebook og Twitter