Opdateret kontakttal

01-04-2022
Graf der viser udviklingen i kontakttallet fra marts 2020 til og med marts 2022

Kontakttallet er beregnet til 0,7, hvilket tyder på, at epidemien fortsætter med at aftage. Understreger at Danmark er et fortsat godt sted mht epidemikontrol. Det skal dog bemærkes, at tallet er følsomt over for testaktiviteten, som er lavere end tidligere, derfor overvåger vi spildevandet i hele landet, da de målinger ikke er påvirkede af testaktiviteten. Resultaterne herfra indikerer, at smitten falder i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Mens den stiger svagt i de tre øvrige regioner, dog fra et lavere udgangspunkt.

Graf der viser udviklingen i resultater i spildevandsovervågning fra uge 35 2021 til og med uge 12 2022

 

Seneste opslag

Facebook og Twitter