Debat om forebyggelse

01-04-2022

Der er stor debat om vores forslag til styrket forebyggelse af nikotin/tobak og en hævet aldersgrænse for alkohol. Forslagene er et reelt paradigmeskifte og et opgør med indgroede vaner. Det giver debat. Lad mig prøve at bidrage med en 🧵 om baggrunden for vores forslag.

Først og fremmest: Ulighed i sundhed starter tidligt i livet. Det er en samfundsopgave at sikre vores børn og unges sundhed og trivsel. Sundhedsvæsenet kan ikke løse det alene, det kræver samfundsændringer. Derfor foreslår vi at sætte ind med en markant forebyggelsespakke.

Alkohol: Danske unge drikker sig oftere fulde, når vi sammenligner med andre europæiske lande. I gennemsnit dør ét ungt menneske om måneden i Danmark som følge af alkohol. Hver uge er unge i kontakt med hospitalet som en direkte konsekvens af druk, fx alkoholforgiftning.

Sundhedsdatastyrelsens data viser, at omkring 2.000 unge om året er i kontakt med vores hospitaler på grund af akut alkoholberuselse eller alkoholforgiftning. Det er voldsomt mange, og jeg mener, at det er et alt for højt tal, men naturligvis kan vores hospitaler håndtere det.

Derfor er jeg ked af, at jeg under debatten om sundhedsreformen brugte udtrykket, at hospitaler “oversvømmes” med disse unge mennesker som følge af alkohol. Jeg undskylder at have brugt det billede, der er absolut ingen grund til at overdrive. Problemet er stort nok i sig selv.

Flere unge mellem 15-25 år angiver, at de har oplevet at få black out (38 %) som følge af at have drukket for meget, og Børns Vilkår oplyser, at børn og unge ned til 13-14 års alderen ringer, fordi de føler sig presset til at drikke for at være med i fællesskabet. Derfor handling

 

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 65% af danskerne bakker op om en aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol – kun 15% er i mod. Partiernes meldinger på spørgsmålet er mere blandede, men vi fortsætter arbejdet for at sætte aldersgrænsen for salg af al alkohol op til 18 år.

Vi ved nemlig at en højere aldersgrænse er et effektivt værktøj til at nedsætte de unges alkoholforbrug. Men det skal kombineres med en ambitiøs national alkoholhandleplan, der bl.a. skal sætte skub i sunde unge fællesskaber. Alt det forhandler vi om. Og der er mere…

Rygning: Den forebyggelige enkeltfaktor, som har størst betydning for dødeligheden i Danmark. Det øger risikoen for bl.a. lungekræft og KOL, og hvert år dør 13.600 mennesker som følge af rygning. Vi ved, at 73,7 % af de voksne rygere i dag ønsker at holde op, viser tal fra Sundhedsstyrelsen

Samtidig har Danmark verdens yngste rygestart. Danske unge er i gennemsnit kun 16,4 år, mens det globale gennemsnit 19,2 år. Dertil bruger mere end hver tiende af de 15-29 årige røgfri nikotinprodukter. Det er en stigning på 2,3 procentpoint siden 2020, viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen

Forskningen viser, at alder har en betydning for, hvor skadeligt nikotin er.
 
Som ung er hjernen ikke færdigudviklet, og nikotin kan påvirke udviklingen af unges hjerner. Fostre og børn og unges umodne hjerner er særligt følsomme over for nikotin, og unge bliver hurtigere nikotinafhængige end voksne. Derfor er det vigtigt at sætte ind.
 
86 % af danskerne mener, at det er en god idé at arbejde for, at ingen børn og unge ryger i 2030, viser en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Regeringen har som mål, at vi skal have en nikotinfri generation 2010+
 
Møderne med Folketingets partier er i gang, og som det er fremgået i pressen, er der helt ærligt delte meninger om vores forslag. Derfor bliver det hårdt arbejde, men jeg vil gøre mig umage for at indgå en bred aftale. Vi skal sammen tage ansvar for at gøre Danmark sundere

Seneste opslag

Facebook og Twitter