Opdateret kontakttal

19-04-2022
Kontakttallet er beregnet til 0,9. Vi ser altså stadig tegn på en aftagende epidemi, men der er tale om en relativ stigning ift. de seneste uger, hvor tallet har været 0,7. 
 
  opdateret
 
Resultaterne fra spildevandsovervågningen indikerer mindre stigninger i smitten i alle regioner med undtagelse af Region Syddanmark.
 
spildevand

Seneste opslag

Facebook og Twitter