Opdateret kontakttal

05-04-2022

Kontakttallet er beregnet til 0,7. Der er altså fortsat indikation på en aftagende epidemi i Danmark. Det er dog vigtigt at have med, at tallet er behæftet med usikkerhed grundet faldende testaktivitet.

Opdateret kontakttal

Derfor er det godt at se, at den samme tendens ses i spildevandsresultaterne, hvor smitten nu igen har faldende tendens i alle regioner. Og de tal er uafhængige af testaktiviteten.

Spildevandsresultaterne

Seneste opslag

Facebook og Twitter