Sundhedsuddannelser i hele landet

27-05-2021

Sundhedsuddannelser er en hjørnesten i vores udspil i dag

 

Vi har et problem i Danmark. Med områder, hvor man ikke kan få en praktiserende læge. Hospitaler, der ikke kan skaffe personale til at foretage brystkræftscreeninger. Med ventelister til dele af tandplejen. Med bioanalytikere, der knokler i laboratorierne. Og med sygeplejersker, der er nødt til at løbe alt for stærkt i hverdagen.
Derfor har vi brug for at styrke vores sundhedsvæsen. Og vi har brug for dygtige medarbejdere og uddannelser i hele Danmark.
Det er baggrunden for, at netop sundhedsuddannelser en hjørnesten i vores udspil i dag. Vi foreslår konkret:

Lægeuddannelse: Køge
Tandlægeuddannelse: Hjørring
Radiografuddannelse: Næstved
Fysioterapeutuddannelse: Horsens
Ergoterapeutuddannelse: Haderslev
Bioanalytikeruddannelse: Hjørring
Sygeplejerskeuddannelse: Vestegnen / Københavns Omegn

Dette er vores oplæg, som selvfølgelig skal drøftes med folketingets partier. Det er en forudsætning, at uddannelsesinstitutionerne søger om oprettelse af uddannelserne, der foreslås i udspillet.
Det arbejde ser jeg meget frem til. For vi er nødt til at tage fat, så vi sikrer gode medarbejdere til vores sundhedsvæsen. I hele Danmark.

Seneste opslag

Facebook og Twitter