God overenskomstaftale om almen praksis

22-06-2021

God overenskomstaftale om almen praksis. Aftalen indeholder vigtige tiltag, der skal bekæmpe ulighed i sundhed. Der indføres sundhedstjek for borgere på botilbud og en styrket indsats for sårbare børn. Også lægedækningen styrkes. Tak til parterne.

Seneste opslag

Facebook og Twitter