Engelske variants kontakttal i Danmark er 1,5

05-01-2021
kurve over kontakttal

SSI har beregnet kontakttallet til 1,0. Under epidemien tager smitteudviklingen med den engelske variant cluster B.1.1.7 fart eksponentielt. SSI vurderer, at den engelske variants kontakttal i Danmark er ca halvanden gang større end de øvrige varianters, dvs den er 1,5

Seneste opslag

Facebook og Twitter