Status på kontakttal

16-02-2021
Kontakttallet udvikling for både B.1.1.7 og den anden variant.

Udviklingen for B117 går fortsat som forventet, og varianten er i vækst i Danmark som i andre lande. På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede tilfælde i uge 6. Det giver os et nyt kontakttal for B117, som nu er beregnet til 1,25.

Her er kontakttallet. Det er beregnet til 0,9, og det er et godt sted at være for Danmark halvanden uge efter genåbning af 0.-4. klasserne. Særligt når vi samtidig har den underliggende stigning i B117 (følger i næste tweet).

Kontakttallets udvikling, der pt. ligger på 0,9.

Jeg forstår det voksende behov for genåbning. Vi er nødt til at følge planen om gradvise skridt, så vi bevarer epidemikontrollen. Rækkefølgen er sat af den eksterne referencegruppe med økonomiske og epidemiologiske eksperter, og beregningerne foretages af SSI’s modelleringsgruppe. 

Seneste opslag

Facebook og Twitter